Sorteio Finalizado

COTA N.353 MITSUBISHI LANCER GT 2.0 ARO 20



Reservar Número(s)

Regulamento/Descrição

MITSUBISHI LANCER GT                  COTA MASTER
CARRO SUPER CUSTOMIZADO
RODAS E PNEUS ARO 20
MOTOR 2.0 16V
DOC EM DIA  LEGALIZADO
SUSPENSÃO ROSCA SLIM

BOLETO SÓ NO DIA DO LANÇAMENTO

PRAZO DE PAGAMENTO IMEDIATO

PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO E PIX IMEDIATO

SORTEIO PELA  FEDERAL SEGUINTE AO FECHAMENTO DA COTA E RECEBIMENTO

Como vai funcionar o sorteio da Cota Master com 3000 Números.

Iremos seguir como de costume com base nas extrações da Loteria Federal

A iniciar da Primeira Extração.
Caso o resultado da primeira extração seja SUPERIOR a Milhar 3.000, utilizaremos a SEGUNDA EXTRAÇÃO, caso a segunda extração também seja SUPERIOR a milhar 3.000, utilizaremos a TERCEIRA EXTRAÇÃO e assim sucessivamente....

( Caso no dia do sorteio não dê nenhuma extração abaixo da MILHAR 3000, o sorteio será adiado para o próximo sorteio da loteria federal )

EXEMPLO

1 º 006487  ( Milhar 6487 ) Fora... vamos para proxima
2 º 023204  ( Milhar 3204 ) Fora... vamos para a proxima
3 º 043997  ( Milhar 3997 ) Fora... vamos para a proxima
4 º 061903  ( Milhar 1903 ) Esse será o GANHADOR
5 º 075251

DUVIDAS CHAMAR NO PV 011970802429

https://chat.whatsapp.com/CGWOrW5Izz5H0dgFXOJhG5